voissa gotporn yespornplease

วิธีทำอีเวนท์พิเศษ The ASOS Fashion Show เพื่อปลดล็อคอาชีพช่างภาพ The Sims Mobile

0

เกมส์ The Sims Mobile ได้เพิ่มการอัพเดทใหม่สำหรับจัดอีเวนท์พิเศษเพื่อให้เหล่าผู้เล่นได้เพลิดเพลินกันอีกแล้ว ครั้งนี้เป็นอีเวนท์ที่ชื่อว่า The ASOS Fashion Show เพื่อเป็นการโปรโมตให้กับแบรนด์เสื้อผ้าดังอย่าง ASOS นั่นเอง จะสังเกตได้ว่าที่มุมบนขวาของหน้าจอจะมีปุ่มโลโก้ของ asos ปรากฏขึ้นมา ซึ่งการอัพเดทครั้งนี้ได้เพิ่มเหรียญสะสมพิเศษที่ชื่อว่า ASOS Token ขึ้นมาด้วย โดยอีเวนท์นี้จะเป็นแบบจำกัดระยะเวลาเช่นเคยประมาณ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561

โดยอีเวนท์ The ASOS Fashion Show จะมีเควสให้ทำจำนวน 11 เควสด้วยกัน เพื่อทำการสะสมเหรียญ ASOS Token และนำไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ ของแบรนด์ ASOS และสุดท้ายก็จะนำไปสู่การปลดล็อคอาชีพใหม่นั่นก็คืออาชีพช่างภาพนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีอีกสองอาชีพที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือ อาชีพช่างภาพและอาชีพดีไซเนอร์ของงาน ASOS Fashion Show

3 อาชีพใหม่สำหรับเกมส์ the sims mobile

วิธีทำเควสสำหรับอีเวนท์พิเศษ The ASOS Fashion Show

เควสที่ 1 ให้ทำอีเวนท์ที่หน้าเวที asos Fashion Show โดยไปที่ Market Square(1) จากนั้นแตะที่ป้ายตัว a(2) ที่หน้าเวทีแฟชั่นโชว์ของ asos และทำอีเวนท์ Promote ASOS Fashion Show ให้จบ(3)

ไปที่ market square เพื่อทำเควสที่ 1
ให้ไปที่ Market Square
แตะที่ป้ายรูปตัว a ที่อยู่หน้าเวที asos Fashion Show
แตะที่ป้ายรูปตัว a ที่อยู่หน้าเวที asos Fashion Show
ทำอีเวนท์ promote ASOS Fashion Show ให้จบ
ทำอีเวนท์ promote ASOS Fashion Show ให้จบ

เควสที่ 2 ให้ทำอีเวนท์ที่หน้าเวที asos Fashion Show อีกครั้ง โดยมีขั้นตอนเหมือนกันกับเควสที่ 1 (แต่เนื่องจากเป็นการทำอีเวนท์เดิม ซึ่งจะไม่สามารถทำต่อเนื่องติดต่อกันได้ เราก็จะต้องรอเวลาประมาณ 6 ชั่วโมงถึงจะทำอีเวนท์นี้ครั้งต่อไปได้ หรือผู้เล่นสามารถใช้ Sim Cash หรือแบงค์เขียวในการซื้อเวลาก็ได้)

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 2

เควสที่ 3 คุยกับเพื่อนเรื่องแฟชั่นที่บ้าน โดยเควสนี้เราจะต้องกลับไปที่บ้าน จากนั้นก็คุยกับซิมส์ที่เราสร้างความสัมพันธ์แบบเพื่อนเลเวลไหนก็ได้หรือจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้ และทำอีเวนท์ Fashionably Fun Friends event จนจบ

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 3

เควสที่ 4 ซื้อเสื้อผ้าของ ASOS โดยให้เราแตะเลือกที่ปุ่ม asos ที่อยู่มุมบนขวาของหน้าจอ จากนั้นเลือกที่แท็บ Rewards และเลือกซื้อเสื้อผ้าชุดไหนก็ได้อย่างน้อย 1 ชุด ตามที่ asos token ที่เราสะสมมาจะซื้อได้

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 4

เควสที่ 5 ทำอีเวนท์ที่ Fashion Studio เควสนี้ให้เราไปที่ Fashion Studio จากนั้นก็แตะเลือกที่รูปตัว a และทำอีเวนท์ ASOS Fashion Design Challenge จนจบ

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 5 ขั้นตอนที่ 1

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 5 ขั้นตอนที่ 2

เควสที่ 6 ให้ทำอีเวนท์ที่หน้าเวที asos Fashion Show อีกครั้ง โดยมีขั้นตอนเหมือนกันกับเควสที่ 1

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 6

เควสที่ 7 ให้ทำอีเวนท์ที่หน้าเวที asos Fashion Show อีกครั้ง โดยมีขั้นตอนเหมือนกันกับเควสที่ 1

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 7

เควสที่ 8 ซื้อเสื้อผ้าของ ASOS โดยมีขั้นตอนเหมือนกับเควสที่ 4 ซึ่งเราจะต้องเลือกซื้อชุดของ ASOS ชุดใดก็ได้เพิ่มเติมอย่างน้อยอีก 1 ชุด ตามที่ asos token ที่เราสะสมมาจะซื้อได้

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 8

เควสที่ 9 ให้ทำอีเวนท์ที่หน้าเวที asos Fashion Show อีกครั้ง โดยมีขั้นตอนเหมือนกันกับเควสที่ 1

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 9

เควสที่ 10 ทำอีเวนท์ที่ the Agency เควสนี้ให้เราไปที่สำนักงาน Agency ซึ่งอยู่ที่เมือง Downtown จากนั้นก็แตะเลือกที่รูปตัว a และทำอีเวนท์ ASOS Marketing Campaign Pitch จนจบ

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 10 ขั้นตอนที่ 1

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 10 ขั้นตอนที่ 2

เควสที่ 11 ให้ซื้อชุดของ ASOS ให้ครบเซตและโชว์ Photography Career Heirloom โดยเควสนี้เราจะต้องกลับไปทำอีเวนท์ของ ASOS ทั้งหมดไปเรื่อยๆ เพื่อสะสม asos token เพื่อนำไปซื้อเสื้อผ้าของ ASOS ให้ครบเซตซึ่งมีทั้งหมด 12 ชุด โดยระหว่างการซื้อชุดเราจะได้รับ High-End Digital Camera เป็นของรางวัลด้วย เมื่อได้รับแล้วก็ให้นำไปวางโชว์ไว้ในบ้านที่ไหนก็ได้

วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 11 ขั้นตอนที่ 1
ซื้อชุดของ ASOS ให้ครบ 12 แบบ
วิธีทำ The ASOS Fashion Show เควสที่ 11 ขั้นตอนที่ 2
วางโชว์ High-End Digital Camera ที่ได้รับมาไว้ในบ้าน

 

การปลดล็อคอาชีพช่างภาพ

1. ให้ไปที่ Fashion Studio จากนั้นให้เข้าไปเลือกซื้อ Photo Studio ที่อยู่ในหมวด Photography Career ออกมา

วิธีปลดล็อคอาชีพช่างภาพ ขั้นตอนที่ 1

2. วาง Photo Studio ที่ซื้อมาบริเวณหน้า Fashion Studio จากนั้นแตะเลือกที่รูปกระเป๋า

วิธีปลดล็อคอาชีพช่างภาพ ขั้นตอนที่ 2

3. เราก็จะสามารถเลือกทำอาชีพช่างภาพ หรือช่างภาพของงาน ASOS Fashion Show กันได้แล้ว

วิธีปลดล็อคอาชีพช่างภาพ ขั้นตอนที่ 3

อาชีพดีไซเนอร์ของงาน ASOS Fashion Show

1. ให้ไปที่ Fashion Studio จากนั้นแตะไอคอนรูปดาวตรงจักรเย็บผ้า

การทำอาชีพดีไซน์เนอร์ของงาน ASOS Fashion Studio ขั้นตอนที่ 1

2. เราก็จะสามารถเลือกทำอาชีพดีไซน์เนอร์ของงาน ASOS Fashion Show กันได้แล้ว

หมายเหตุ จะต้องเป็นซิมส์ที่เคยทำงานอาชีพดีไซน์เนอร์มาก่อนแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถทำอาชีพดีไซน์เนอร์ของงาน ASOS Fashion Show ได้

การทำอาชีพดีไซน์เนอร์ของงาน ASOS Fashion Studio ขั้นตอนที่ 2

ถึงแม้อีเวนท์นี้จะใช้เวลาค่อนข้างมากสำหรับผู้เล่นสายฟรีที่ไม่ได้เติมตังค์ซื้อ SimCash หรือแบงค์เขียว เพราะต้องใช้เวลาในการทำอีเวนท์เพื่อสะสม asos token เพื่อเอาไปซื้อเสื้อผ้าของ ASOS ให้ครบเซต แต่ก็คงจะเป็นอีเวนท์ที่สร้างความสนุกให้กับเพื่อนๆ ผู้เล่นเกมส์ The Sims Mobile กันได้นะครับ

วิธีทำเควสและอีเวนท์อื่นๆ ในเกมส์ The Sims Mobile

 

เรียบเรียงโดย: www.icybermag.com

Comments
Loading...