voissa gotporn yespornplease
Browsing Tag

password ยอดแย่

25 อันดับ Password ยอดแย่ประจำปี 2017 มีคำว่า ‘starwars’ ติดโผมาด้วย

การตั้ง Password หรือรหัสผ่าน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นทางผ่านเพื่อเข้าไปสู่ข้อมูลความเป็นส่วนตัวในการใช้งานระบบและบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์, e-mail, Facebook, เกมส์ออนไลน์ ฯลฯ…