วิธีทำให้ลูกโตหรือเลี้ยงลูกให้โตในเกมส์ The Sims Mobile

0

สำหรับผู้เล่นเกมส์ The Sims Mobile เมื่อเราสามารถทำให้ซิมส์ของเรามีลูกได้แล้ว ภารกิจต่อไปก็คือการเลี้ยงให้ลูกโตหรือทำให้ลูกโต ซึ่งในเกมส์โดยปกติจะแบ่งช่วงเวลาการโตของลูกออกเป็นสามช่วงเวลาด้วยกันก็คือ

  • ช่วงแรก Baby->Toddler หรือ จากวัยทารก -> วัยเด็กหัดเดิน
  • ช่วงที่สอง Toddler -> Child หรือ จากวัยเด็กหัดเดิน -> เด็กโต
  • ช่วงที่สาม Child -> Adult หรือ จากวัยเด็กโต -> ผู้ใหญ่

ไม่ว่าจะเป็นลูกบุญธรรมที่เราอุปการะมาเลี้ยง หรือลูกของเราเองก็จะต้องผ่านช่วงเวลาของการโตทั้งสามช่วงเวลาเหมือนๆ กัน โดยในแต่ละช่วงเวลาของการโตนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1-5 วัน ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนอาจจะใช้ระยะเวลาในการโตของลูกที่แตกต่างกันออกไป และสิ่งที่จะทำให้ลูกของเราโตขึ้นในแต่ละช่วงเวลานั้นจะอาศัยสิ่งเดียวกันนั่นก็คือ จะมีไอคอนรูปเค้กวันเกิดสีน้ำเงินปรากฎขึ้นอยู่บนศรีษะของลูกแต่ละคน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกของเราภายในเกมส์โตขึ้นได้ในทันที

วิธีทำให้ลูกโตหรือเลี้ยงลูกให้โตในเกมส์ The Sims Mobile

อย่างที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าในเกมส์จะแบ่งช่วงระยะของการโตออกเป็นสามช่วงเวลาด้วยกัน และการที่ลูกจะโตได้อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาข้ามวันไปแล้วในเกมส์ คือการเปลี่ยนจากกลางคืนไปเป็นกลางวันในวันใหม่แล้วนั่นเอง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา 1-3 วันในแต่ละช่วงเวลา ว่าแล้วเราก็มาดูวิธีเลี้ยงลูกให้โตในแต่ละช่วงเวลากันดีกว่า

แนะนำวิธีการทำให้ลูกโตจากวัยทารกไปสู่วัยเด็กหัดเดิน หรือ Baby to Toddler

1. เมื่อเราทำให้ซิมส์มีลูกเกิดขึ้นมาในตอนแรก ให้ทำอีเวนท์ที่ปรากฏขึ้นให้เรียบร้อย โดยแตะเลือกที่ไอคอนรูปผู้ใหญ่จูงมือเด็ก(1) ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของเด็กทารก จากนั้นเลือกทำอีเวนท์ Bundle of Joy โดยแตะที่ปุ่ม Start Event!(2) หากไม่มีไอคอนปรากฏให้ลองแตะที่ตัวเด็กทารกโดยตรง ถ้ายังไม่ได้ทำอีเวนท์ ก็จะมีอีเวนท์ปรากฏให้สามารถทำต่อไปได้

วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กทารกไปสู่วัยหัดเดิน ขั้นตอนที่ 1
แตะเลือกไอคอนเพื่อทำอีเวนท์ในช่วงที่เป็นวัยทารก
วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กทารกไปสู่วัยหัดเดิน ขั้นตอนที่ 2
จะต้องทำอีเวนท์ที่ชื่อว่า Bundle of Joy

2. เมื่อข้ามวันใหม่ อาจจะมีอีเวนท์ Bundle of Joy ตามข้อ 1 ให้ทำอีกครั้ง ก็ให้ทำอีเวนท์อีกครั้งให้เรียบร้อย

3. เมื่อปรากฏรูปเค้กวันเกิดสีน้ำเงิน (อาจใช้เวลา 1-2 วัน) ให้แตะที่ไอคอนรูปเค้กวันเกิดสีน้ำเงิน(3) ลูกของเราก็จะเปลี่ยนจากวันทารกไปเป็นวัยเด็กหัดเดินในทันที

วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กทารกไปสู่วัยหัดเดิน ขั้นตอนที่ 3
แตะเลือกที่ไอคอนรูปเค้กวันเกิดสีน้ำเงิน
วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กทารกไปสู่วัยหัดเดิน ขั้นตอนที่ 4
ลูกของเราจะเปลี่ยนจากวัยเด็กทารกไปเป็นวัยเด็กหัดเดินในทันที

 

แนะนำวิธีการทำให้ลูกโตจากวัยเด็กหัดเดินไปสู่วัยเด็กโต หรือ Toddler to Child

1. เมื่อลูกของเราเปลี่ยนจากวัยเด็กทารกไปเป็นวัยเด็กหัดเดินในตอนแรก ให้ทำอีเวนท์ที่ปรากฏขึ้นให้เรียบร้อย โดยแตะเลือกที่ไอคอนรูปผู้ใหญ่จูงมือเด็ก(1) ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของลูกวัยหัดเดิน จากนั้นเลือกทำอีเวนท์ A Real Handful โดยแตะที่ปุ่ม Start Event!(2) หากไม่มีไอคอนปรากฏให้ลองแตะที่ตัวลูกวัยหัดเดินโดยตรง ถ้ายังไม่ได้ทำอีเวนท์ ก็จะมีอีเวนท์ปรากฏให้สามารถทำต่อไปได้

วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กหัดเดินไปสู่วัยเด็กโต ขั้นตอนที่ 1
แตะเลือกไอคอนเพื่อทำอีเวนท์ในช่วงที่เป็นวัยเด็กหัดเดิน
วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กหัดเดินไปสู่วัยเด็กโต ขั้นตอนที่ 2
จะต้องทำอีเวนท์ที่ชื่อ A Real Handful

2. เมื่อข้ามวันใหม่ อาจจะมีอีเวนท์ A Real Handful ตามข้อ 1 ให้ทำอีกครั้ง ก็ให้ทำอีเวนท์อีกครั้งให้เรียบร้อย

3. เมื่อปรากฏรูปเค้กวันเกิดสีน้ำเงิน (อาจใช้เวลา 1-5 วัน) ให้แตะที่ไอคอนรูปเค้กวันเกิดสีน้ำเงิน(3) ลูกของเราก็จะเปลี่ยนจากวัยเด็กหัดเดินไปเป็นวัยเด็กโตในทันที

วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กหัดเดินไปสู่วัยเด็กโต ขั้นตอนที่ 3
แตะเลือกที่ไอคอนรูปเค้กวันเกิดสีน้ำเงินที่อยู่บนหัวของลูกวัยหัดเดิน
วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กหัดเดินไปสู่วัยเด็กโต ขั้นตอนที่ 4
ลูกของเราจะเปลี่ยนจากวัยเด็กหัดเดินไปเป็นวัยเด็กโตในทันที

 

แนะนำวิธีการทำให้ลูกโตจากวัยเด็กโตไปสู่วัยผู้ใหญ่ หรือ Child to Adult

1. เมื่อลูกของเราเปลี่ยนจากวัยเด็กหัดเดินไปเป็นวัยเด็กโตในตอนแรก ให้ทำอีเวนท์ที่ปรากฏขึ้นให้เรียบร้อย โดยแตะเลือกที่ไอคอนรูปผู้ใหญ่จูงมือเด็ก(1) ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของลูกวัยเด็กโต จากนั้นเลือกทำอีเวนท์ A Teaching Moment โดยแตะที่ปุ่ม Start Event!(2) หากไม่มีไอคอนปรากฏให้ลองแตะที่ตัวลูกวัยเด็กโตโดยตรง ถ้ายังไม่ได้ทำอีเวนท์ ก็จะมีอีเวนท์ปรากฏให้สามารถทำต่อไปได้

วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กโตไปสู่วัยผู้ใหญ่ ขั้นตอนที่ 1
แตะเลือกไอคอนที่อยู่บนหัวลูกวัยเด็กโต เพื่อทำอีเวนท์ให้เรียบร้อย
วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กโตไปสู่วัยผู้ใหญ่ ขั้นตอนที่ 2
ต้องทำอีเวนท์ที่ชื่อว่า A Teaching Moment สำหรับลูกวัยเด็กโต

2. เมื่อข้ามวันใหม่ อาจจะมีอีเวนท์ A Teaching Moment ตามข้อ 1 ให้ทำอีกครั้ง ก็ให้ทำอีเวนท์อีกครั้งให้เรียบร้อย

3. เมื่อปรากฏรูปเค้กวันเกิดสีน้ำเงิน (อาจใช้เวลา 1-5 วัน) ให้แตะที่ไอคอนรูปเค้กวันเกิดสีน้ำเงิน(3) ลูกของเราก็จะเปลี่ยนจากวัยเด็กโตไปเป็นวัยผู้ใหญ่ในทันที

วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กโตไปสู่วัยผู้ใหญ่ ขั้นตอนที่ 3
แตะไอคอนรูปเค้กวันเกิดสีน้ำเงินที่อยู่บนหัวของลูกวัยเด็กโต
วิธีทำให้ลูกโตจากวัยเด็กโตไปสู่วัยผู้ใหญ่ ขั้นตอนที่ 4
ลูกของเราก็จะเปลี่ยนจากลูกวัยเด็กโตไปเป็นวัยผู้ใหญ่ในทันที

 

บทสรุปและข้อแนะนำสำหรับการเลี้ยงลูกให้โต

  1. ต้องทำอีเวนท์ให้กับลูกในแต่ละวัย (ไอคอนรูปผู้ใหญ่จูงมือเด็ก) ให้เรียบร้อยในช่วงคลอดวันแรกกับช่วงเปลี่ยนวัยในแต่ละวัย หากไม่มีไอคอนปรากฏให้ลองแตะที่ตัวเด็กโดยตรงเพื่อดูว่ามีอีเวนท์ให้ทำหรือไม่
  2. การเติบโตในแต่ละช่วงวัย อาจใช้เวลา 1-5 วัน โดยเมื่อขึ้นวันใหม่อาจจะมีอีเวนท์ของลูกปรากฏขึ้นอีกครั้งก็ให้ทำอีเวนท์ให้เรียบร้อย
  3. ลูกของเราจะเติบโตขึ้นได้ต้องรอให้มีไอคอนรูปเค้กวันเกิดสีน้ำเงินปรากฏขึ้นบนหัว
  4. การเข้าเล่นเกมส์ในแต่ละครั้ง อย่ามัวแต่ทำงานอยู่นอกบ้านให้แวะกลับไปที่บ้านเพื่อดูอีเวนท์ของลูกบ้าง เพราะนั่นอาจจะทำให้เราพลาดช่วงเวลาที่จะทำให้ลูกโต จนผู้เล่นบ้างท่านต้องรอ 4-5 วัน ลูกก็ยังไม่โตสักที

วิธีทำเควสและอีเวนท์อื่นๆ ในเกมส์ The Sims Mobile

 

เรียบเรียงโดย: www.icybermag.com

Comments
Loading...